KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!

Z akcijama dne 20. in 22. junija 2013 smo na znamenitem preloškem hribčku s cerkvijo in šolo spet vzpostavili stanje, kakršno je bilo tam skozi stoletja - vse do pred kakimi 20 leti.

Tako zdaj spet držijo navedbe v leksikonih o prostranih razgledih s cerkvenega obzidja in trditev Zavoda za varstvo kulturne dediščine: "Zaradi izpostavljene in razgledne lege je cerkev eden od ambientalno najpomembnejših spomenikov v Beli krajini, ki izredno bogati vedute obkolpskega prostora in mu daje značilno prepoznavnost."

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg

Foto: Viktor in Niko Grdun 

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka