KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje

Beograjski nadškof in metropolit je v letošnjem t. i. jubilejnem letu močno vpet predvsem v obeleževanje dveh pomembnih zgodovinskih dogodkov.

Eden od njiju je 1150-letnica slovanske pismenosti. Za začetek pismenosti slovanskih narodov se namreč šteje leto, ko sta sveti Ciril in Metod (bizantinska misijonarja, najbolj znana po pokristjanjevanju Slovanov) prišla v Panonijo. Pri oznanjevanju krščanstva sta uporabljala posebno pisavo glagolico, ki pa jo je pozneje izpodrinila po Cirilu imenovana cirilica (na Vzhodu) oziroma latinica (na Zahodu). Ciril in Metod veljata za apostola Slovanov in sozavetnika Evrope.

Še bolj pomembna letošnja obletnica, pomembna za vesoljno Cerkev, pa je 1700-letnica Milanskega edikta. Ta je izenačil kristjane Rimskega cesarstva s pripadniki dugih verstev, kar je zanje pomenilo prekinitev preganjanja. Milanski edikt pa je še kako aktualen tudi danes, ko se svet vse bolj globalizira in zaradi močnih migracijskih tokov vstopamo v vedno nove odnose in poudarjamo svobodo vere in osebne izbire; žal pa so še vedno tudi trenutki netolerantnosti ter take in drugačne omejenosti.

Slovesnosti ob 1700-letnici Milanskega edikta potekajo skozi vse leto, glavnina pa jih bo septembra v Nišu v Srbiji (rojstnem kraju cesarja Konstantina, ki je leta 313 izdal Milanski edikt). Osrednja slovesnost v Nišu pa bo 20. in 21. septembra in se je bo udeležil posebni papežev odposlanec - milanski nadškof kardinal Angelo Scola (gl. Beogradska nadbiskupija - Niš, september 2013: http://www.kc.org.rs/baner.php?recordID=1).

Eden glavnih organizatorjev teh prireditev in slovesnosti, posebno septembrskih v Nišu, je prav msgr. Stanislav Hočevar, ki mu je tudi sicer duh Milanskega edikta zelo blizu. Blizu so mu medverski dialog in povezovanje, želja po preseganju takih in drugačnih razlik.

Zelo uspešno pa deluje tudi na področju zbliževanja krščanskih Cerkva, tj. na področju ekumenizma, gibanja, ki se v svetu krepi in pridobiva na veljavi v zadnjih desetletjih. Mi - na našem koncu sveta - pa ekumenizem dejansko živimo, in to že več stoletij, kajne! (A. S.)

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka