KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Konservatorski načrt za obnovo šole je izdelan in tudi že potrjen

Letošnji april si bomo zapomnili po tem, da je bila na začetku meseca še prava zima, na koncu pa že pravo poletje.

April pa nam je poleg pomembne zmage nad zimo prinesel tudi pomembno zmago na področju priprav na obnovo naše šolske stavbe. Izdelan je namreč konservatorski načrt za obnovo šole, Zavod za varstvo kulturne dediščine pa ga je tudi že revidiral in potrdil.

Kot veste, je bil za izdelavo konservatorskega načrta kot najugodnejši ponudnik izbran Raziskovalno-dokumentacijski center JAS iz Ljubljane (https://www.preloka.si/content/view/490/2/).

Tako naročnik načrta (Občina Črnomelj) kot ZVKDS, o. e. Novo mesto, sta z opravljenim delom zelo zadovoljna: načrt je bil izdelan hitro in kakovostno. Izdelovalca konservatorskega načrta, umetnostni zgodovinar dr. Janez Premk in arhitektka konservatorka Anja Premk, sta v njem odstrla in razvozlala prenekatero dosedanjo skrivnost iz zgodovine naše šolske stavbe. Po njuni zaslugi zdaj med drugim vemo tudi, kdo je bil arhitekt preloške šole, kdo je torej izdelal načrt, po katerem je bila šola leta 1866 zgrajena.

Sicer pa bomo o vsem tem še veliko pisali.

A. S. (30. 4. 2013)

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka