KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Prvo poročilo o akciji digitaliziranja slik

Bilanca našega dvodnevnega digitaliziranja preloških fotografskih zbirk je naravnost osupljiva. Digitalizirali smo skupaj 1.506 fotografij. V elektronsko obliko smo pretvorili fotografije, ki nam jih je prineslo 23 lastnikov zbirk.

- Preloka 1, Frankovičevi (izbor je pripravila Ana Spišič)

- Preloka 4, Kovačevi (izbor je pripravila Marica Krotec)

- Preloka 7, Bertovi (izbor je pripravila Ana Balkovec, Sečje selo)

- Preloka 10, Račekarkini (dodatni izbor je pripravila Ana Starešinič)

- Preloka 12, Cestarovi (izbor sta pripravili Anita in Marica Simčič)

- Preloka 15, Peričevi (dodatni izbor so pripravile Ana Starešinič, Ana Parkelj in Stanka Unetič)

- Preloka 18, Navoselkini (dodatni izbor je pripavila Marija Žunič)

- Preloka 19, Radovičevi (dodatni izbor je pripravil Viktor Gerdun) 

- Preloka 22, Jamini (izbor je pripravila Andreja Starešinič)

- Preloka 23, Pintarovi (izbor sta pripravili Katarina Starešinič in Ana Pavlakovič)

- Preloka 24, Stankovski (izbor je pripravila Irena Špišič) 

- Preloka 25, Mežnarovi (izbor so pripravili Ana Ivanušič, Lojzka Starešinič in Gregor Ivanušič)

- Preloka 27, župnišče (izbor je pripravil Gregor Ivanušič) 

- Preloka 30, Mateči (izbor je pripravil Sašo Balkovec)

- Preloka 31, Žuničevi (izbor je pripravila Amalija Žunič)

- Preloka 35, Županovi (izbor je pripravila Ana Novak)

- Preloka 40, Ivičini (izbor je pripravila Marica Jaušovec)

- Preloka 41, Vučičevi (izbor je pripravil Jože Miketič) 

- Preloka 46, Špišičevi (izbor je pripravil Sašo Balkovec)

- Preloka 47, Jakovinski (izbor je pripravila Ana Pavlakovič)

- Preloka 48, Brezanovi (izbor je pripravila Anita M. Simčič)

- Preloka 55, Izpodhruškini (izbor je pripravila Anita M. Simčič)

- Zilje 7, Špeličevi (izbor je pripravila Anita M. Simčič) 

V okviru raziskovanja preteklosti Preloke nas zdaj seveda čaka zelo obsežna (in dolgotrajna) vsebinska obdelava fotografij. Pri vsaki fotografiji bomo poskušali določiti, kdaj je nastala, ob kakem dogodku je nastala, kdo so osebe na njej itd. V veliko pomoč pri tem nam boste seveda lastniki zbirk.

 

 

 

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka