KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Projekt ŠOLA: konservatorski načrt bo izdelal center JAS iz Ljubljane

 

Občina Črnomelj je v septembru 2012 izpeljala javno naročilo za izdelavo konservatorskega načrta za obnovo preloške šole. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Raziskovalno-dokumentacijski center JAS iz Ljubljane.

Denar za konservatorski načrt ima Občina rezerviran v svojem proračunu za leto 2012 (https://www.preloka.si/content/view/456/2/).

Izbrani izvajalec, Raziskovalno-dokumentacijski center JAS, bo dela na Preloki začel v začetku oktobra. Sledile bodo dendrokronološke analize (tj. vzorčenje, ki ga bo na Preloki izvajala Biotehniška fakulteta iz Ljubljane) in predhodne arheološke raziskave. Na podlagi teh raziskav bo Zavod za varstvo kulturne dediščine potem izdal kulturnovarstveno soglasje.

Kot veste, so vsi ti postopki pred začetkom obnove naše šole nujni, ker je šola pač razglašena za kulturni spomenik. (A. S.) 

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka