KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Multimedijska predstavitev naše kulturne in naravne dediščine v Črnomlju

Teden od 14. do 20. maja je vseslovenski teden vseživljenjskega učenja (TVU 2012 http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/), ki se je letos pravzaprav razširil na ves maj in še čez.

Ena od vodilnih tem letošnjega TVU-ja je Ohranimo kulturno in naravno dediščino. Zato smo se z enim od izvajalcev za območje Jugovzhodne Slovenije Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj dogovorili, da bo KUD Lepa Anka Preloka predstavil bogato kulturno in naravno dediščino Preloke in trud Preločanov, da bi to dediščino ohranili. 

Naše izkušnje pri tem bo predstavila vodja naše Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine Ana Starešinič. Predstavitev bo v četrtek, 17. maja, ob 18. uri v kulturnem domu v Črnomlju (mala dvorana). Posebej se bo osredotočila na našo arhitekturno kulturno dediščino (šola), ki se jo trudimo skupaj z Občino Črnomelj obnoviti in ji dati novo vsebino, temelječo prav na naši kulturni dediščini.

Vabljeni vsi, ki se zavedate pomena te naše dediščine, tudi arhitekturne, in podpirate idejo o njeni ohranitvi.

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka