KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Projektant idejnega načrta prenove šole je že izbran: Arhe d.o.o iz Ljubljane

Kot že veste, smo Preločani že izpolnili svojo zavezo Občini Črnomelj, da bomo kot svoj partnerski prispevek k obnovi šole zbrali najmanj 15.000 €. Takoj po objavi te novice smo prejeli e-pismo od naše županje. V njem gospa Mojca Čemas Stjepanovič z občudovanjem ugotavlja, da smo Preločani Občini nazorno pokazali, kako veliko nam je do ohranitve naše šolske stavbe in kako resno smo pristopili k projektu. Zato nam zagotavlja, da bo tudi občinska uprava storila vse, kar je v njeni moči, za realizacijo tega projekta.

In res! Z zadovoljstvom vam sporočamo, da so tudi s strani Občine že narejeni pomembni koraki. Gospa Mojca Črnič z Oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja, ki vodi projekt “Obnova šole na Preloki” (v sodelovanju z vodjo oddelka gospo Greto Auguštin ter gospo Marijo Prašin Kolbezen z Odddelka za varstvo okolja in urejanje prostora) je poslala sedmim arhitekturnim birojem (v Črnomlju, Novem mestu in Ljubljani) povpraševanje za izdelavo idejnega načrta prenove naše šole. Od vseh 7 birojev je tudi že prejela ponudbe in posebna komisija je izmed njih zdaj izbrala enega: projektant obnove naše šole bo arhitekturna hiša Arhe iz Ljubljane.

Tako se bodo že v prihodnjih dneh na šoli začele projektantske meritve in bo nastal arhitekturni posnetek šole. To pa je prvi kamenček v mozaiku pripravljanja idejne zasnove celotnega projekta. (A. S.)

Spodaj: Preloka brez svoje šole ne bi bila več Preloka! Bila bi kot obglavljena! Pogled na naše selo s Krtinjeka je računalniško obdelal Tomaž Ivanušič.

preloka-brez-sole.jpgpreloka-s-solo.jpg

 

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka