KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Zapisnik posvetovalnega sestanka o šoli

Posvetovalni sestanek krajanov nekdanjega preloškega šolskega okoliša je bil na Preloki 26. 2. 2011 ob 19. uri.

Prisotni: 63 krajanov Preloke, Zilj, Balkovcev, Paunovičev, Žuničev in še od drugod

Na sestanku sta bila predstavljena problem propadajoče šole in ideja za njeno obnovo. Civilna iniciativa za obnovo šole je predstavila projekt, ki bi ga izvedli v partnerskem sodelovanju z Občino Črnomelj, ki bi bila kot lastnica objekta tudi investitor in bi se prijavila na razpis za pridobitev sredstev za obnovo. Udeleženci so razpravljali o tem, ali podpirajo idejo obnove in na kakšen način bi se vključili v ta projekt.

Ugotovitve:

1. Na vprašanje, ali podpiramo idejo o obnovi šole kot objekta kulturne dediščine, je večina z dvigom rok izrazila podporo tej ideji. Proti ni bil nihče.

2. Večina je z dvigom rok podprla namero, da se krajani nekdanjega preloškega šolskega okoliša vključimo v projekt kot partnerji Občine Črnomelj.

3. Na vprašanje, ali se strinjamo, da kot partnerji v projektu za obnovo šole donatorsko zberemo in prispevamo najmanj 15.000 evrov, je večina z dvigom rok potrdila ta predlog. Eden od udeležencev je bil proti, 5 pa vzdržanih.

4. Predlog, da v znamenje zahvale donatorje objavimo na preloški spletni strani, prav tako njihov darovani znesek, je z dvigom rok podprla večina udeležencev. Eden pa je bil proti.

Sestanek se je končal ob 20.55. 

                                                                        Zapisnik sestavil Viktor Gerdun

Foto: Niko Grdun 

1._predstavitev_problema_in_reitve.jpg2._projekt_bo_koristen_za_lokalno_skupnost.jpg3._pot_do_cilja_bo_teka.jpg4._pojasnjevanje.jpg 

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka