Domov
KUD Lepa Anka
Preloka
Prireditve
KUD Lepa Anka PrelokaSekcije in dejavnostiOrgani društvaNastopi
Odmevnejši nastopi folklorne skupine v preteklosti     
 www.preloka.si  
 

Med počitnicami 1956 je Starešinič Stane, igralec v Trstu, naučil mladino spet nekaj slovenskih plesov. Nastopat naj bi šla v Portorož, vse stroške bi kril občinski ljudski odbor. Mladina je hotela priliko izrabiti, da bi mimogrede naredila božjo pot na Trsat. Vendar se ji to ni posrečilo, ker ji je zabranila oblast. Tako so ostali doma.

Iz naše Šolske kronike, učiteljica Anica Požun

 
www.preloka.si
www.preloka.si
 • 11. avgusta 1940: Božidar Jakac snema na Preloki etnološki film Bela krajina
 • 8. septembra 1940: nastop na festivalu v Metliki, prvi dokumentirani nastop naše Folklorne skupine
 • 1947: nastop na srečanju belokranjskih folklornih skupin v Gradcu
 • 1952, poleti: uradna ustanovitev folklorne skupine
 • 9. in 10 oktobra 1954: nastop na festivalu v Celju
 • 14. februarja 1957: celovečerni program ob občinskem prazniku v Črnomlju
 • 1960: nastop ob 100-letnici šole v Adlešičih
 • 1964: nastop na prvem Jurjevanju v Črnomlj
 • 1967: nastop v Kostanjevici (prvi iz niza nastopov na srečanju izseljencev)
 • 30. maja 1970: prvi iz niza nastopov v Avtomontaži v Ljubljani
 • 1971: nastop na dvodnevnem folklornem festivalu v Kopru nastop v Ribnici na Večeru ljudskih pesmi in plesov
 • 28. in 29. junija 1974: nastopi v Celovcu na prireditvi Avstrija in njeni sosedje
 • 20 in 21. julija 1974: nastopi na mednarodni folklorni reviji v Zagrebu
 • 6., 7. in 8. septembra 1974: nastopi na mednarodnem festivalu v Gorici v Italiji
 • 15. marca 1975: nastop na srečanju štirih občin v Karlovcu
 • 1976: snemanje za RTV Ljubljana (na Preloki)
 • 1976: nastop na folklornem festivalu v Mokronogu
 • 1976: nastop na folklornem festivalu v Beltincih
 • 1977: nastop v Križankah v Ljubljani na Večeru l judskih pevcev, godcev in plesalcev
 • 11. junija 1978: nastop v Vinici, ob 100-letnici rojstva Otona Župančiča
 • 20. avgusta 1978: nastop ob folklornem prazniku v Reziji
 • 1981: nastop na Dnevih narodnih noš v Kamniku
 • 1983: nastop ob folklornem prazniku v Reziji (drugič)
 • 13., 14. in 15. decembra 1996: nastopi v Rimu
 • 7. maja 2005: nastop na 42. reviji folklornih skupin v Vinici
 • 19. novembra 2005: nastop na 3. reviji folklornih in tamburaških skupin v Starem trgu
 • 19. avgusta 2006: nastop na prireditvi Bogdaj srečo, dobri ljudi na Preloki
     
     
 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka