Domov
KUD Lepa Anka
Preloka
Prireditve
KUD Lepa Anka PrelokaSekcije in dejavnostiOrgani društvaNastopi
Folklorna skupina: Plesna dejavnost Folklorna skupina: Tamburaši Spletna Preloka
www.preloka.si www.preloka.si www.preloka.si

Vodja: Sašo balkovec 

Naša skupina je t. i. izvirna skupina, ki goji izročilo domačega kraja in ga skuša prikazati v izvirni obliki. Naš ples Lepa Anka, recimo, je najstarejša varianta tega v Obkolpski dolini dokaj razširjenega plesa, naša Carska kasa pa sploh edini primer tega plesa. V skupini pleše 6 do 8 parov. Nastopamo z dvema spletoma. Prvega je že pred več desetletji postavil Stane Starešinič, drugega smo spletli leta 2006 in ga poimenovali Belokranjski venček.

Vodji: Sašo Balkovec in Monika Simčič

Na Preloki se je tamburalo že v obdobju med obema vojnama, in sicer na doma narejene tambure, ki jih je v glavnem izdeloval mizar samouk Janko Grdun, prve industrijsko izdelane pa je folklorna skupina dobila leta 1953. In na Preloki se tambura še danes. Pravzaprav se po zaslugi zagnanih tamburašev in njihovega vodje, ki širijo svoj repertoar tudi na pesmi drugih pokrajin in drugih glasbenih zvrsti, tambura vedno več in vedno bolje. Poleg starejše skupine imamo tudi že otroško.

Urednica: Ana Starešinič

Osnovni cilji naših spletnih strani: predstavitev Preloke ožji, širši in najširši javnosti, popularizacija kraja, povezovanje Preločanov doma in po svetu, občasna promocija preloškega narečja in spodbujanje informacijske dejavnosti pri članih društva in drugih. Odkar strani redno posodabljamo in dodajamo obvestila, so postale osrednja sodobna informacijska točka za vse, kar se dogaja ne samo na Preloki, ampak v vsej preloški fari.

     
Gledališka dejavnost

www.preloka.si

www.preloka.si

www.preloka.si

Ohranjanje kulturne dediščine
www.preloka.si www.preloka.si

Vodja: Različni, glede na priložnost 

Tradicija igranja na Preloki sega v obdobje pred 2. sv. vojno (Luč z gora, Davek na samce, Razvalina življenja), močno pa se je gledališče zasidralo med Preločani po vojni, zlasti pod vplivom Staneta Starešiniča, ko so se na našem malem odru igrala velika dela, kot sta Cankarjev Kralj na Betajnovi in Nušičev Navadni človek. L. 2006 smo gledališki utrip kraja oživili in doslej postavili na oder že kar nekaj likov in dogodkov iz naše polpretekle zgodovine (vse v narečju).

Vodja: Ana Starešinič 

Trudimo se za ohranitev in obnovo naše šole, ki je kulturni spomenik. Raziskujemo našo snovno dediščino (fotografije, dokumenti, članki, najrazličnejši predmeti, njihovo evidentiranje in ovrednotenje …) in nesnovno dediščino (popisovanje in snemanje še žive ljudske ustvarjalnosti v obliki lokalnih anekdot, legend, pesmi). Trenutno je v ospredju projekt Šola, tj. opredelitev njene nove vsebine in  namembnosti. Poleg tega zbiramo, skeniramo in tematsko obdelujemo stare fotografije - v akcijo  skušamo pritegniti vse Preločane. 

   
Otroška skupina Ohranjanje naravnih vrednot
www.preloka.si www.preloka.si

Vodja: Andreja Starešinič 

To je pravzaprav podmladek vseh ostalih sekcij in naša najbolj “prožna” skupinica, ki se po potrebi spreminja enkrat v gledališko, drugič v recitatorsko, tretjič v pevsko, pa plesno, tamburaško … Je nosilka naše vsakoletne prireditve ob materinskem dnevu in miklavževanja, težko pa bi si brez njenih radoživih in sproščenih članov predstavljali tudi katerokoli drugo prireditev na Preloki in naših gostovanj drugje.

Vodja: Viktor Gerdun 

Med naravnimi vrednotami, ki jih je na Preloki in v okolici kar nekaj (Kolpa, številne kraške jame …), je trenutno v ospredju našega zanimanja Stari kal, ki se je, potem ko je izgubil svojo prvotno funkcijo, izsušil in se vse bolj zarašča. Zdaj pripravljamo strategijo za njegovo revitalizacijo in ureditev okolice. Popisali bomo tudi vse kale v okolici in poskrbeli za vnos podatkov v uradne evidence.

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka