KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
In memoriam teti Angeli Iz kovašnice

So trenutki, ko se zavedamo svoje minljivosti, in so ljudje, za katere se zavedamo, da nas spomin nanje bogati, tudi obvezuje v odnosu do naše preteklosti in posameznikov v njej. Eden izmed takih posameznikov je na Preloki gotovo bila Angela Starešinič in eden izmed takih trenutkov je zdaj, ko tete Angele ni več.

Če jo hočemo postaviti v našo malo preloško "zgodovino", je treba reči, da je bila pomemben člen neke zelo usvarjalne dobe v naši vasi in da je bila to, kar je z vsem žarom tudi počela - ljudska umetnica.

Bila je velika mojstrica ljudske obrti, lahko rečemo umetnosti, vsestranska v vsem žlahtnem pomenu te besede. Ljudska umetnica, ki je izdelovala svojevrstno lepe lustre, ki je bila zelo spretna tkalka in vezilja ... Morda še najbolj ponosna pa je lahko bila na svoje pisanice, na katere je pisala tudi lepe spominske verze. In ljudje vedo povedati, da je Angela verze in pesmice malodane stresala iz rokava.

Ko govorimo o teti Angeli, je treba omeniti tudi njeno tvorno sodelovanje z velikim ljubiteljem in spodbujevalcem belokranjske ljudske umetnosti Božem Račičem, z belokranjskim vzdevkom Kume. Prek njega (in tudi Jožeta Dularja) so njene drobne umetnine romale v Etnografski muzej v Ljubljani in v Belokranjski muzej v Metliki. Prav kume Račič je "botroval" temu, da je njeno ustvarjanje doseglo svoj umetniški vrhunec, močno oporišče pa je našlo tudi v vsej domači vasi, kjer sta celo ustanovila Tkalsko družino Preloka. Angela je bila svojim sovaščankam svetovalka in mentorica, njeni izdelki so jim pomenili merilo kvalitete.

V spominu tako ostaja kot osebnost, katere vpliv v vasi je bil nadvse dragocen, in izguba za vas, ko je odšla v tujino, zato toliko večja.

Preloški kulturniki se danes globoko klanjamo njenemu spominu, saj je bila pomemben steber, na katerem gradi naše društvo. Prav v zadnjem času smo v našem KUD-u teto Angelo Iz kovašnice pogosto omenjali. Denimo njen nezmotljivi posluh in pevski talent, ko smo pred kratkim obudili našo kresno pesem in kresovanjske obrede. Njen smisel za lepoto in spretne prste, ko smo v obliki ustvarjalne delavnice oživljali že skoraj pozabljeno tradicijo izdelovanja lustrov. Njenih pisanic smo se spomnili, ko smo aprila letos preimenovali naš časopis v Naše pisanice in smo njenim drobnim umetninicam v njem posvetili osrednji članek.

Njen prispevek k rasti belokranjske ljudske umetnosti pa ji priznava tudi belokranjsko narodopisje. Tako je prav te dni (od 20. junija do konca septembra 2009) v Belokranjskem muzeju v Metliki na ogled razstava Belokranjske pisanice, s katero se bo ta muzej pozneje predstavljal v drugih krajih in v tujini, in na enem od panojev je Angela Starešinič s peharjem svojih pisanic v naročju.

                                                                                                    Ana Starešinič (30. 8. 2009)

njene-pisanice.jpgnjen-luster.jpgtkalska-druzina-preloka-1946.jpg

 

Pano z razstave Belokranjskega muzeja Metlika:
belokranjske-pisanice.jpg
www.belokranjski-muzej.si

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819057

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka