KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Preloka v zapiskih in na fotografijah Stanislava Krotca (1921-2001)

V okviru raziskav o preteklosti Preloke v zadnjem času preučujem zanimive zapiske, ki jih je o svojem rojstnem kraju zapisal Stanislav Krotec, za Preločane Slavko Kovačev iz Sežane, in ki mi jih je prijazno dal na vpogled njegov sin Boris. V njih so med drugim podrobno popisane nekatere preloške šege in navade, vraže, narečne besede, celo tipične kletvice, seveda pa marsikaj izvemo tudi o vsakdanjem življenju nekoč na Preloki, gospodarjenju, prehrani ...

Morda še bolj dragocene za nas pa so njegove fotografije. Slavko je imel fotografski aparat že najmanj leta 1939 oz. 1940 in ni fotografiral le ljudi (kot je bilo takrat v navadi), ampak tudi pokrajino in kmečko arhitekturo. V albumu njegovih fotografij pa sem se še posebej razveselila te, na kateri so štiri kresnice in njihova spremljevalca, saj je zdaj še slikovno dokumentirano kresovanje, o katerem smo na teh straneh že pisali (gl. obvestilo Njeno prvo in zadnje kresovanje).

Ana Starešinič (9. 11. 2008)

1939 ali 1940Pogled iz Vidin

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka