KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Kronologija dogodkov v povezavi z "Viniško republiko"

Na pobudo več obiskovalcev preloške spletne strani, predvsem naših izseljencev, strnjeno povzemamo dogajanje aprila 1919 v Vinici, ki je prikazano v filmu.

Okoliščine in politične razmere, v katerih je prišlo do uporniškega vrenja v Vinici: zmeda in negotovost po 1. sv. vojni, avstro-ogrska monarhija je razpadla, habsburško dinastijo so zamenjali donedavni sovražniki - srbska dinastija Karađorđevićev, nastala je država SHS ...

Tako kot vsa Slovenija je bila tudi občina Vinica politično razklana: - občinsko vodstvo (župan, nadučitelj, trgovec, dva gostilničarja) je podpiralo združitev v kraljevino pod Srbi; - župnik je ostal zvest a-o monarhiji; - veliko pristašev in močno propagando je imela hrvaška Radićeva stranka ...

Kronologija dogodkov, kakor jih je raziskal in rekonstruiral zgodovinar Janez Weiss, ki v filmu nastopa v vlogi dokumentalista dogajanja:

1.11.1918: v Vinici je zborovanje (vodi ga nadučitelj Franjo Lovšin), na katerem zbrani ljudje prisežejo za republiko. A ni jasno, na kaj so prisegli: ali na jugoslovansko republiko, državo SHS, ali na Hrvata Radića in njegov republikanski model države ali pa so morda prisegli na »svojo« republiko.

Aprila 1919, pred veliko nočjo, se razširijo govorice, da bo občinski odbor na seji na velikonočni ponedeljek prisegel kralju Petru. Ljudstvo napoveduje, da bo to dejanje preprečilo z bajoneti.

Velikonočna sobota, 19. aprila: tradicionalno streljanje iz možnarjev za cerkvijo se tokrat razširi na vso Vinico - poka predvsem pred hišami »srbofilov«.

Velikonočni ponedeljek, 21. aprila:

- zjutraj: župan Mihelič skliče občinsko sejo, na katero pride veliko ljudi. Govorijo o gradnji železnice iz Črnomlja mimo Vinice do Ogulina. Razprava se sprevrže v kraval, ko ljudi zanima, kje je občinski žig;

- popoldne: sestanek v viniški školi, odstavijo občinsko vodstvo in izvolijo novo (med volitvami pride pred šolo do nesreče, v kateri je ranjen fantič).

Torek, 22. aprila: vesti o nemirnem dogajanju v Vinici se razširijo v Črnomelj in Ljubljano.

Sreda, 23. aprila: novoizvoljeni občinski odbor gre na glavarstvo v Črnomelj, a jih glavar ne prizna.

Petek, 25. aprila: v Vinico pridejo vojaki.

Sobota, 26. aprila: aretirajo več vodilnih upornikov.

19. maja 1920: sojenje v Ljubljani, uporniki so obtoženi hudodelstva javnega nasilja, žaljenja kralja ...; na zaporno kazen so obsojeni 4 uporniki.

Viniška republika je v bistvu pojav nekakšnega »kmečkega boljševizma«; ljudje so spontano izrazili svoje nestrinjanje s tedanjimi političnimi in ekonomskimi razmerami. (A. S.)

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819056

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka