KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Oznanila VELIKEGA TEDNA
 

PRAZNOVANJE VELIKE NOČI V NAŠI ŽUPNIJI

CVETNA NEDELJA je veličasten vstop v teden, v katerem so se uresničile največje skrivnosti našega odrešenja. To je nedelja gospodovega trpljenja ter spomina Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem, tik pred njegovim trpljenjem in smrtjo na križu.

VELIKI ČETRTEK obhajamo postavitev svete evharistije ali svete maše, postavitev zakramenta svetega mašnega posvečnja in naročilo nove zapovedi »ljubite se med seboj«.

VELIKI PETEK gospodovega trpljenja nas spominja na Jezusovo trpljenje in smrt na križu. To je tudi edini dan ko ni svete maše.

VELIKA SOBOTA je dan obiskovanja božjega groba in častitve Jezusa.. K blagoslovu prinesemo jedila, ki vzbujajo v nas veselje, da nas je Jezus odrešil. Višek velikonočne vegilije je evharistično bogoslužje, krstno bogoslužje, besedno bogoslužje in slavje luči.

VELIKA NOČ je naš največji praznik. Vstajenjska procesija na velikonočno jutro, ki je tudi lep slovenski običaj, nam pomaga doživeti radost ob Jezusovi zmagi nad smrtjo. Cerkev želi dati duška veselju zaradi Jezusove zmage nad grehom in obhaja Veliko noč ves teden do »bele nedelje«. Velikonočni čas pa traja kad 50 dni vse do binkoštnega praznika.

OZNANILA IN MAŠNI NAMENI

5 . april 2009  CVETNA NEDELJA     14.00 uri -  sveta maša in spoved (ŽC)

9. april 2009 VELIKI ČETRTEK        9.00 uri - krizmena maša v stolnici NM

18.00 uri - sveta maša ++ starši Simčič, P 58 (ŽC)

10. april 2009 VELIKI PETEK           15.00 uri - križev pot od kapele svetega Mihaela do župnijske cerkve

19.00 uri - obredi velikega petka (ŽC)

11. april 2009 VELIKA SOBOTA

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI

10.00 uri - sv. Anton Zilje

11.00 uri - Grduni

12.00 uri - Valeti (Dolnja Preloka)

14.00 uri - Žuniči

16.00 uri - župnijska cerkev Preloka

19.00 uri - velikonočna vegilija + Jože Pavlakovič, P 13 (ŽC)

12. april 2009 VELIKA NOČ                              8.00 uri - vstajenjska procesija in slovesna sveta maša

+ Peter Ivanušič P 25 (ŽC)

10.00 uri - sveta maša + Marija Čemas, Zilje (ŽC)

13. april 2009 VELIKONOČNI PONEDELJEK

9.30 uri - sveta maša (ŽC)

* (ŽC) - župnijska cerkev na Preloki

Vsem faranom in ljudem dobre volje želim vesele in blagoslovljene praznike. Kristus je vstal, aleluja, aleluja!

   VINKO GUNA, ŽUPNIK 
 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819057

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka