KUD Lepa Anka Preloka
Preloka
Prireditve
Čistilna akcija v Starem kalu

V soboto, 14. 03. 2009, smo člani KUD-a Lepa Anka Preloka izvedli prvi del čiščenja Starega kala, ki je v zadnjih letih prav žalostno propadal. Poleg tega, da se je izsušil in da so ga popolnoma prerasli gosta robida, trnje in druga vegetacija, je postal tudi odlagališče raznih smeti, gradbenih odpadkov  in podobno. Pri zadnjem ogledu kala konec februarja smo ugotovili, da sta bila poškodovana tudi dva marginalna kamna med izvajanjem strojne košnje ob cesti. Zato smo se odločili, da je sedaj skrajni čas, da zaustavimo njegovo nadaljnje propadanje. Odstranjevanje vegetacije je prvi korak na poti do dokončne obnove, ko bo v njem spet voda in bo postal življenjski prostor za različne živalske vrste. Poleg ugodnega vpliva na biotsko raznovrstnost območja bo kal lahko služil tudi kot objekt za vzgojno-učne namene in za prezentacijo naravne dediščine.

Kljub temu, da smo se akcije lotili zagnano, smo po nekaj metrih skoraj obupali – tako težko se je bilo na začetku prebijati proti notranjosti kala. No, ko smo videli prve rezultate svojega dela, se je začel vračati optimizem in začeli smo verjeti, da je stvar izvedljiva. Pomembno dejstvo je, da so mlajši člani društva pokazali poseben interes za sodelovanje v akciji. Matej Balkovec je rekel: »Kako rad bi videl, da bi bilo tako kot na tistih starih fotografijah, ko so na igrišču igrali nogomet in je bilo v ozadju vse lepo čisto in kal poln vode.«

Do sedaj nam je uspelo očistiti približno polovico, nadaljujemo pa že prihodnji vikend. Takrat se bodo akcije udeležili tudi preloški gasilci, ki bi radi, da počistimo še teren nad kalom. Omeniti je treba, da moramo pri tovrstnih posegih v prostor vključiti pristojne institucije in pridobiti potrebna soglasja in smernice za delo. Za obnovo Starega kala je občina Črnomelj pridobila naravovarstveno soglasje, ki je osnova za izvedbo del. Poleg tega smo pridobili mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V stikih smo tudi s pristojnim Javnim zavodom Krajinski park Kolpa, ki ima nadzorno in svetovalno vlogo.

                                                                                   Poročal: Viktor Gerdun

ca01.jpgca02.jpgca03.jpgca04.jpg

ca12.jpg

ca06.jpgca07.jpgca09.jpgca11.jpg

ca13.jpg

ca14.jpg

 
Obvestila
crte-rumene


www.preloka.si/spletna-drazba

Zadnja novica na "stari" preloški spletni strani
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja, nadaljevanje
 
Predstavljamo msgr. Stanislava Hočevarja
 
Prizor, ki ga bomo po 43 letih ponovili
 
Tehnična navodila za spremljanje prenosa prek interneta
 
Preloka, 13. julij 2013
 
Ako te danes ni na televiziji in internetu, je isto, kot da te ni!
 
Mostovi, nadaljevanje
 
28.6.2013: točno štiri leta potem
 
Ljudje smo (bili) vedno pred politiko!
 
Preloška folklorna skupina v Metliki 8.9.1940
 
Najstarejše fotografije preloških folkloristov, 11.8.1940
 
Najstarejša fotografija preloških gasilcev
 
Od naše cerkve se spet vidi bolje in dlje!
 

VSA OBJAVLJENA OBVESTILA

 
 

Obiskovalci: 819057

 
© 2007 - 2013 Preloka | Kud Lepa Anka Preloka